• +609 573 2525

  Keep In Touch

 • support@kmepest.com

  Appointment

 • 8:30 am - 5:30 pm

  Monday-Friday

 • 8:30 am - 1:00 pm

  Saturday

Soil Treatment

Rawatan tanah merujuk kepada proses meningkatkan kualiti dan kesuburan tanah melalui pelbagai teknik dan amalan. Ia bertujuan untuk meningkatkan struktur tanah, ketersediaan nutrien, pengekalan air, dan kesihatan keseluruhan tanah bagi pertumbuhan dan produktiviti tumbuhan yang optimum.

SKOP KERJA

PERALATAN KERJA

BAHAN KIMIA

JAMINAN